Fläckfritt förflutet?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis.

» Var går gränsen för en skandal? Det har blivit en allt intensivare granskning av våra politikers vandel och förflutna. Det kan finnas anledning att ifrågasätta lämpligheten hos en politiker som begått lagbrott i närtid. Politiker som utnyttjat sin ställning för egen vinning. Politiker som gjort tvivelaktiga handlingar. Men var går gränsen? När har det betydelse för lämpligheten för ett förtroendeuppdrag. Hur långt tillbaka i tiden ska man gå för att granska våra politikers vandel? SD-anknutna…

Länk till hela inlägget hos Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis: Fläckfritt förflutet?

Lämna en kommentar