Fastpartner sänker utdelningen på D-aktien

Blogginlägget skrevs och publicerades av Petrusko.

 Fastpartner släppte precis bokslutsrapport och meddelade en utdelning om 0,5 kronor per stamaktie av serie A och 2,5 kronor utdelning per D-aktie. D-aktien har tidigare pyntat 5 kronor utdelning varpå detta innebär en halvering. Bolagsordningen i Fastpartner säger enligt nedan:"Stamaktie av serie D har rätt till fem (5) gånger den sammanlagda utdelningen på stamaktie av serie A, dock högst fem (

Länk till hela inlägget hos Petrusko: Fastpartner sänker utdelningen på D-aktien

Lämna en kommentar