Färre särskilt utsatta områden enligt polisen

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Polisen skapar kontinuerligt lägesbilder av hur kriminella påverkar lokalsamhället och så kallat utsatta områden. Polismyndighetens bedömning är att det totala antalet utsatta områden har ökat något men att antalet särskilt utsatta områden har minskat. Särskilt utsatt är den värsta klassningen enligt polisen följt av så kallade riskområden och den lägsta klassningen är utsatt område. Sammanlagt bedömer nu polisen att 61 områden är utsatta i en eller annan grad, jämfört med 60 områden vid lägesbilden 2019.…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Färre särskilt utsatta områden enligt polisen

Lämna en kommentar