EV/EBIT – Ett Favoritnyckeltal

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiebloggen.nu.

När det gäller att värdera företag är det viktigt att använda rätt nyckeltal för att få en realistisk bild av företagets värde och potential. En av de mest använda nyckeltalen för värdering av företag är EV/EBIT. Detta nyckeltal används ofta tillsammans med P/E (Price to Earnings), men skillnaden mellan de två är att EV/EBIT inkluderar nettoskuldsättning. EV/EBIT definieras som Enterprise Value dividerat med Earnings Before Interest and Taxes (EBIT). Enterprise Value (EV) är en kombination…

Länk till hela inlägget hos Aktiebloggen.nu: EV/EBIT – Ett Favoritnyckeltal

Lämna en kommentar