En socialistisk industripolitik

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

För att garantera jobben, miljön och klimatet krävs en socialistisk industripolitik. En industripolitik för omställning av samhället. Det innebär en industripolitik som garantera att klimat- och miljöpolitiken inte går ut över jobben. Samtidigt måste industripolitiken stå samklang med trafikpolitiken, klimatpolitiken, miljöpolitiken och stadsplaneringen. Detta är dock ett mycket kortfattat inlägg om en socialistisk industripolitik som inte på något sätt är komplett eller fullt utvecklat. Det behöver kompletteras på flera punkter. En socialistisk industripolitik måste sträva…

Länk till hela inlägget hos Svensson: En socialistisk industripolitik

Lämna en kommentar