EMA varnar för hjälpmedlet NMP som finns i tex Frontline

Blogginlägget skrevs och publicerades av Dog News.

EMA varnar för hjälpmedlet NMP i läkemedel till djur! EMA:s veterinärmedicinska läkemedelskommitté, CVMP, vill minska riskerna från exponering för hjälpämnet N-metylpyrrolidon (NMP). Det gäller främst kvinnor som hanterar veterinärmedicinska läkemedel som innehåller NMP samt djur som får dessa läkemedel. NMP finns i tex Frontline NMP är ett hjälpämne som har visat sig orsaka fosterskador hos försöksdjur som exponeras för det under dräktighet. Därmed finns en risk att det även orsaka fosterskador om gravida kvinnor hanterar…

Länk till hela inlägget hos Dog News: EMA varnar för hjälpmedlet NMP som finns i tex Frontline

Lämna en kommentar