Efter Guds död

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

Om man säger att alla människor är lika värda, så säger man samtidigt att alla människor är lika värdelösa. Det är med andra ord ett meningslöst påstående. Begreppet värde handlar om att göra distinktioner. Bra, bättre bäst. Dålig, sämre sämst. Att människor är lika mycket värda, det är ett ganska sällsynt undantag. Dessutom, lika mycket värda, i vems ögon? Att ordna tillvaron hierarkiskt, inbegripet andra människor, det är något som alla gör, utan undantag. I…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Efter Guds död

Lämna en kommentar