Det här med strandskydd

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis.

» Det är spännande. Strandskyddet är en fråga som diskuterats en hel del på senare tid. Syftet med Strandskyddet är att vi ska ha fri tillgång till stranden. Så här skriver Naturvårdsverket: – ”Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1) trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 2) bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.” I praktiken innebär det att man inte får bebygga så att man förhindrar människor att komma åt stranden…

Länk till hela inlägget hos Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis: Det här med strandskydd

Lämna en kommentar