Det försvunna folkhemmets soundtrack

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

BOKEN MINA DELADE städer (e-bok 2015) tog sitt avstamp i det egendomliga (ett av Lars Gustafssons favorituttryck) förhållandet att i skriftställarens bakhuvud, så fort densamme hör ett stadsnamn, tonar samma stads ”signaturmelodi” fram.  Hör han ”Göteborg”, trallar han snart med i Du är välkommen till Göteborg. Med Sten-Åke Cederhök som anförare. Västkustgamängen Lasse Dahlqvist skrev dängan.  Berlin, numera oupplösligt sammanvävd…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Det försvunna folkhemmets soundtrack

Lämna en kommentar