Cementakrisen – grus i det riktigt stora maskineriet

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

Mark- och miljödomstolens tillstånd för Cementa att fortsätta bryta kalksten ur den gotländska berggrunden går mot sitt slutdatum, 31 oktober 2021. Enligt svenska miljölagar, regler och myndigheter kan man inte få nytt tillstånd med mindre än att man uppfyller just dessa lagar och regler. Men, eftersom Sverige är helt beroende av Cementas produktion av cement…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Cementakrisen – grus i det riktigt stora maskineriet

Lämna en kommentar