Brunblå sörja vilse

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis.

» Det är dags att satsa på kollektivtrafiken – NU. Runt om i världen satsas det stort på att bygga ut järnvägskapaciteten. Snabbtågslinjer byggs runt om på vårt klot. I Europa satsar EU på ett samordnat projekt för att binda samman medlemsländerna med moderna snabbtågslinjer. I Sverige lägger vår Brunblå regering samtidigt ner projekteringen av nya stambanor Stockholm – Göteborg/Malmö. Ett antal andra järnvägsprojekt har också fått röd signal. Samtidigt skärs anslagen för järnvägsunderhåll också ner.…

Länk till hela inlägget hos Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis: Brunblå sörja vilse

Lämna en kommentar