Brottsprovokation och bevisprovokation

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Ibland förekommer begreppen brottsprovokation och bevisprovokation i brottsutredningar. Åklagarmyndigheten använder istället begreppen tillåten respektive otillåten provokation. Provokativa åtgärder kan under vissa omständigheter vara tillåtna i svenska brottsutredningar. Hur och på vilket sätt dessa i så fall kan användas är strikt reglerat. Regleringen verkar dock suddig, otydlig, oklar, ytterst subjektiv och godtycklig. –Utgångspunkten för regleringen på det här området är det aldrig är tillåtet att provocera någon att begå ett brott som den personen inte skulle…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Brottsprovokation och bevisprovokation

Lämna en kommentar