Börsintroduktion Emilshus

Blogginlägget skrevs och publicerades av Aktiekemisten.

 Småländska fastigshetsbolaget Emilshus ska notera sin stamaktie på börsen. Med ett pris på 28 kr kommer noteringen innebära en substanspremie 10 %. Enligt fbindex.se handlas de flesta fastighetsbolagen till rabatt för tillfället, med vissa undantag. NP3 fastigheter och Sagax är sådana som handlas till en premie på mer än 100 %. Att just dessa bolag handlas till en sådan premie är intressant då de går in som teckningsåtagare i denna emission. Enligt analys från Affärsvärlden tycker…

Länk till hela inlägget hos Aktiekemisten: Börsintroduktion Emilshus

Lämna en kommentar