Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Den viktigaste storpolitiska uppgift mänskligheten står inför idag är att bekämpa de många samverkande miljöproblemen. Massutdöende, vattenbrist, jordflykt, utfiskning, havshöjning, jordutarmning, olika naturkatastrofer, skogsskövling, bidöd, issmältning, antibiotikaresistens, virusepidemier, och invasiva arter. Vidare miljöförstöring, regnskogsdöd, ökenutbredning, uppvärmning av atmosfären, nya kol- och oljefält, giftspridning, ökad bilism, luftföroreningar, insektsminskning och (plast)nerskräpning av haven. Dessutom växande global konsumistisk medelklass, mikroplast, det internationella nöjesresandet (mest flyg) och upptinade metangaser. Också problem med kärnkraft och gruvdrift. Plus den allt mer…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Blandekonomi á la Keynes eller socialistisk klimatpolitik?

Lämna en kommentar