Biverkning? Rapportera här.

Blogginlägget skrevs och publicerades av Anders Frihamn.

Nytt från Anders Frihamn! EudraVigilance (European Union Drug Regulating Authorities Pharmacovigilance) är det europeiska nätverket för databehandling och hanteringssystem för rapportering och utvärdering av misstänkta biverkningar mot läkemedel som har godkänts eller studerats i kliniska prövningar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) driver systemet på uppdrag av Europeiska unionens (EU) läkemedelsregleringsnätverk. Via svenska Läkemedelsverket kan man rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor. Redan misstanke om en biverkning av läkemedel ska rapporteras,…

Länk till hela inlägget hos Anders Frihamn: Biverkning? Rapportera här.

Lämna en kommentar