Begränsat, inskränkt och okunnigt om höghastighetsjärnväg

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

Per Sundgren och Stig Henriksson har skrivit en kritik av satsningen på höghastighetståg i tidningen Flamman. De menar att vänstern inte tänkt när de beslutat sig för att bygga höghastighetståg. Men det är ett ett inskränkt och okunnigt uttalande även om det kanske till viss del har en viss sanningshalt. De sätter upp fyra punkter för i vilken ordning olika åtgärder att förbättra järnvägen i Sverige borde genomföras: Styr om och dämpa efterfrågan genom till…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Begränsat, inskränkt och okunnigt om höghastighetsjärnväg

Lämna en kommentar