Året då Google och Facebook tog kontrollen över denna blogg

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

ÅRSRAPPORTER SKA VARA uppmuntrande och peka mot nya stora framgångar. Därför borde denna rapport inte ges offentlighet. Året är en kraftig nedgång mätt i trafik till bloggen. Orsaken är inte bristande stöd från läsare som funnit vägen hit (återkommer till det), utan att de stora techjättarna (fr a Google och Facebook) trimmat sina algoritmer som…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Året då Google och Facebook tog kontrollen över denna blogg

Lämna en kommentar