Är ras en social konstruktion?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

Om du föredrar att lyssna framför att läsa, varsågod: https://morklaggning.files.wordpress.com/2024/05/ar-ras-en-social-konstruktion.mp3 Så länge språk har funnits har världens folk förmodligen haft ord som betyder ”människor som skiljer sig från oss”. Det har varit vanligt att kalla den egna stammen för människor och alla andra för icke-människor. Några av världens äldsta böcker, som den egyptiska ”De dödas bok” och de indiska Vedaböckerna innehåller rasindelningar. In i engelskan kom rasbegreppet i slutet av 1500-talet och användes ursprungligen rätt…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Är ras en social konstruktion?

Lämna en kommentar