Är det politik?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis.

» Parodi på politik. Var dom som kallar sig ”Folklistan” hör hemma börjar bli allt mer uppenbart. Det s.k. politiska partiet ska ju ställa upp i EU-valet, men de frågor man än så länge enats om att aktualisera hör inte hemma i EU. Lägg till detta att de kandidater som presenterats faktiskt inte står för någon gemensam linje. Om man ska ha någon chans att få något uträttat inom EU så måste man tillhöra en partigrupp…

Länk till hela inlägget hos Sven Tycker – färdiga åsikter helt gratis: Är det politik?

Lämna en kommentar