Allt färre skaffar hund – en rejäl minskning sedan ifjol

Blogginlägget skrevs och publicerades av Dog News.

Antalet hundar som är registrerade i Sverige har minskat avsevärt under de senaste åren. Det finns flera faktorer som kan bidra till denna nedgång, bland annat förändrade levnadsvanor och ändrade ekonomiska förutsättningar. En bidragande faktor till minskningen kan vara att allt fler väljer att inte skaffa husdjur av olika skäl, såsom bristande tid, ekonomi eller boendesituation. Samtidigt har det även framkommit att den ekonomiska bördan av att ha en hund kan vara avskräckande för vissa,…

Länk till hela inlägget hos Dog News: Allt färre skaffar hund – en rejäl minskning sedan ifjol

Lämna en kommentar