Advokat friad från stämpling till mord

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

En advokat i Skåne åtalades för två fall av stämpling till mord, Den som enligt åtalet skulle mördas var en man som är sammanboende med advokatens tidigare fru. Lunds tingsrätt har funnit att bevisningen mot honom inte är tillräcklig för en fällande dom i den delen. Tingsrätten friade också en annan man som var medåtalad för en av gärningarna. Stämpling innebär att en person vidtar åtgärder på planeringsstadiet som innebär ett beslut att utföra ett…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Advokat friad från stämpling till mord

Lämna en kommentar