Söndagskrönikan: Vem sköt vilka, med vilket motiv?

Blogginlägget skrevs och publicerades av Invandring och mörkläggning.

I juni 2022 publicerade forskare vid Nordicom, Göteborgs universitet, en genomarbetad rapport där de slår fast att svensk Public Service i sin nyhetsrapportering är opartisk. Efter att forskarna gått igenom ett stort material, där det mesta handlar om hur public media bevakat allmänna val, drog de slutsatsen att det inte finns någon systematisk slagsida i den politiska journalistiken, varken åt vänster eller höger. Detta stöds också genom Mediaakademins så kallade Förtroendebarometer, där Sveriges Radio och…

Länk till hela inlägget hos Invandring och mörkläggning: Söndagskrönikan: Vem sköt vilka, med vilket motiv?

Lämna en kommentar