Small talk inte Jan Myrdals favoritgren

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

JAN MYRDAG ÅTERKOM till hur han avskydde small talk. Dyrbar livstid förbrukas. I hans fall detsamma som arbetstid. Jag kan bara instämma i hans avoghet mot att slänga bort tid. Önskar  tillägga: i denna form av till synes oskyldig, mellanmänsklig samvaro ligger ett ofrihetsskapande på lut. Framförallt när ofrivillighet är inbyggd på förhand, är så att säga…

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: Small talk inte Jan Myrdals favoritgren

Lämna en kommentar