SÅ FÖRLORADE SOCIALDEMOKRATERNA FOLKHEMSTANKEN TILL SD

Blogginlägget skrevs och publicerades av Lindelof.nu.

”Två svenska modeller konkurrerar med varandra. En byggd på tanken om medborgarskap och folkhem, den andra på mänskliga rättigheter och internationell solidaritet. Socialdemokraterna borde återgå till den första.” Så inleds en viktig artikel i Sydsvenskan av historieeprofessorn Lars Trägårdh. Läs hela artikeln i Sydsvenskan

Länk till hela inlägget hos Lindelof.nu: SÅ FÖRLORADE SOCIALDEMOKRATERNA FOLKHEMSTANKEN TILL SD

Lämna en kommentar