Otillräckliga svar om fjärrvärme i ETC

Blogginlägget skrevs och publicerades av Svensson.

I ETC ställer en person en fråga om miljövänligt fjärrvärme. Johan Ehrenberg ger ett ganska rimligt svar men det är otillräckligt och också delvis vilsledande. För det första så är den mest miljö- och klimatvänliga fjärrvärmen återvunnen överskottsvärme (återvunnen spillvärme) från industriprocesser, avlopp och rökgaser. Återvinningen sker med värmepumpar och värmeväxlare. Detta berör Ehrenberg inte alls. Spillvärme I Göteborg svarar sådan återvunnen värme för 54% av fjärrvärmen. För Lysekil står återvunnen värme för all fjärrvärme…

Länk till hela inlägget hos Svensson: Otillräckliga svar om fjärrvärme i ETC

Lämna en kommentar